Otevřený online katalog

Přinášíme důvěryhodné informace o akustických deskriptorech stavebních konstrukcí a materiálů.

Databáze

Ucelená databáze výsledků hodnocených konstrukcí a materiálů z pohledu deskriptorů parametrů zvukové izolace pro umožnění správného návrhu staveb z pohledu zvukové izolace…

Katalog

Otevřený online katalog je určen autorizovaným inženýrům a technikům činných ve výstavbě, autorizovaným architektům, výrobcům stavebních materiálů a odborné veřejnosti…

Kontakt

Dotazy a náměty:
asociaceakustiky@outlook.com
Záštita webu: www.asociaceakustiky.cz
Partner webu: www.tzus.cz

Databáze

Otevřený online katalog byl vyvinut v rámci projektu TZÚS a ÚNMZ:
úkol PS-PRZ na rok 2016