Protihlukové stěny

 

Katalogové číslo Typ kontstrukce Výrobce Popis konstrukce

Celk. tloušťka konsrukce

mm

Plošná hmotnost konstrukce

kg/m2

DLa ČSN EN 1793-1

dB

DLR ČSN EN 1793-2

dB

Kategorie zvukové pohltivosti DLa ČSN EN 1793-1 Kategorie zvukové neprůzvučnosti DLR ČSN EN 1793-2 Zkušebna a protokol Ke stažení
11 000 001 Protihluková stěna LIAS VINTÍŘOV, lehký stavební materiál k.s. Lícová žebrovaná stěna sestavená z jednotlivých segmentů o rozměru 0,25 x 0,60 m. Segmenty byly vyrobeny z mezerovitého betonu LC 2 ( 2 – 4 mm ) s použitím lehkého kameniva Liapor. Tloušťka pohltivého materiálu je 120/50 mm a výška žebrování je 70 mm / typ vlny Liadur č. 8/. 125   8   A3   TZÚS Praha, pobočka Teplice, 040-044251  
11 000 002 Protihluková stěna LIAS VINTÍŘOV, lehký stavební materiál k.s. Liadur LC (režná). Lícová žebrovaná stěna sestavená z jednotlivých segmentů o rozměru 0,78 x 0,82 m. Segmenty byly vyrobeny z mezerovitého betonu LC 2, s použitím lehkého kameniva Liapor frakce 2-4 mm. Tloušťka pohltivého materiálu je 120/60 mm a výška žebrování je 120 mm, tl. podsady je 60 mm 180   12   A4   TZÚS Praha, pobočka Teplice, 040-045722  
11 000 003 Protihluková stěna construction cité + a.s. noba digi, noba digi mini, noba kolo, noba mlok a noba rizo: absorbér z recyklovaného pryžového granulátu lepený polyuretanovým lepidlem na sendvičový PUR/PIR panel. Po stranách je oplechování C-profilem. Panel PHS je vsazen do ocelových sloupů (HEA/HEB), případne do žb sloupků. Desgin reliéfu pohltivé plochy v pěti variantách 130 - 140
(dle reliéfu)
54 10 26 A3 B3 CSI, a.s., pracoviště Zlín
208/14,
209/14
TZÚS Praha, pobočka Teplice,
040-056099
technický list
003
11 000 004 Protihluková stěna construction cité + a.s. noba rizo s tkaninou: absorbér ze zúženého recyklovaného pryžového granulátu lepený polyuretanovým lepidlem na sendvičový PUR/PIR panel. Po stranách je oplechování C-profilem. Čelo aborbéru je kryto vlisovanou textilií. Panel PHS je vsazen do ocelových sloupů (HEA/HEB), případne do žb sloupků. 113 45 8 26 A3 B3 CSI, a.s., pracoviště Zlín
209/14
TZÚS Praha, pobočka Teplice,
040-059226
technický list
004
11 000 005 Protihluková stěna construction cité + a.s. noba plus: absorbér z recyklovaného pryžového granulátu lepený polyuretanovým lepidlem na sendvičový PUR/PIR panel. Po stranách je oplechování C-profilem. Čelo aborbéru je kryto vlisovanou textilií. Panel PHS je vsazen do ocelových sloupů (HEA/HEB), případne do žb sloupků.  130 - 140
(dle reliéfu)
54 12 26 A4 B3 CSI, a.s., pracoviště Zlín
209/14
TZÚS Praha, pobočka Teplice,
040-055978
technický list
005
11 000 006 Protihluková stěna construction cité + a.s. noba plus 100: absorbér z recyklovaného pryžového granulátu lepený polyuretanovým lepidlem na sendvičový PUR/PIR panel. Po stranách je oplechování C-profilem. Čelo aborbéru je kryto vlisovanou textilií. Absorbér je částečně vyplněný PE vatou. Panel PHS je vsazen do ocelových sloupů (HEA/HEB), případne do žb sloupků. 180 60 16 35 A5 B4 TZÚS Praha, pobočka Teplice,
040-061013,
040-061285
technický list
006
11 000 007 Protihluková stěna construction cité + a.s. noba okno: transaprentní odrazivý panel. Plocha tvrzeného skla je vsazena do rámu z hliníkové slitiny pomocí EPDM těsnění. Blok je osazený v ocelových sloupcích (HEB/HEA)  10 (12) panel
110 rám
25 (30) NA 34 NA B3 Technisch Physische Dienst TMO-TH, 308B/201 technický list
007
11 000 008 Akustický obklad construction cité + a.s. renoba: protihlukový obkladní panel, skládá se z absorbéru z recyklovaného pryžového granulátu  a PUR/PIR panelu. Panel se kotví na svislé betonové plochy, zejména na renovovavné PHS

100 (obklad)
200 (renovovaná PHS)

41 8 24 (obklad)
40 (renovovaná PHS)
A3 B3
B4 (renovovaná PHS)
TZÚS Praha, pobočka Teplice,
040-060771,
040-061153
technický list
008