Protihlukové stěny

 

Katalogové číslo Typ kontstrukce Výrobce Popis konstrukce Celk. tloušťka konsrukce Plošná hmotnost konstrukce DLa ČSN EN 1793-1 DLR ČSN EN 1793-2 Kategorie zvukové pohltivosti DLa ČSN EN 1793-1 Kategorie zvukové neprůzvučnosti DLR ČSN EN 1793-2 Zkušebna a protokol Ke stažení
11 000 001 Protihluková stěna LIAS VINTÍŘOV, lehký stavební materiál k.s. Lícová žebrovaná stěna sestavená z jednotlivých segmentů o rozměru 0,25 x 0,60 m. Segmenty byly vyrobeny z mezerovitého betonu LC 2 ( 2 – 4 mm ) s použitím lehkého kameniva Liapor. Tloušťka pohltivého materiálu je 120/50 mm a výška žebrování je 70 mm / typ vlny Liadur č. 8/. 125   8   A3   TZÚS Praha, pobočka Teplice, 040-044251  
11 000 002 Protihluková stěna LIAS VINTÍŘOV, lehký stavební materiál k.s. Liadur LC (režná). Lícová žebrovaná stěna sestavená z jednotlivých segmentů o rozměru 0,78 x 0,82 m. Segmenty byly vyrobeny z mezerovitého betonu LC 2, s použitím lehkého kameniva Liapor frakce 2-4 mm. Tloušťka pohltivého materiálu je 120/60 mm a výška žebrování je 120 mm, tl. podsady je 60 mm 180   12   A4   TZÚS Praha, pobočka Teplice, 040-045722